instrukcja naklejania naklejek

Powierzchnia, na którą naklejana będzie folia musi być oczyszczona z kurzu,
smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie
na przyklejenie naklejki.

NA JEDNYM ARKUSZU MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ KILKA NAKLEJEK. NALEŻY WTEDY
PRZED PRZYKLEJENIEM ROZDZIELIĆ NAKLEJKI ROZCINAJĄC JE NOŻYCZKAMI.

PO OTRZYMANIU NAKLEJEK POCZEKAJ AŻ NAKLEJKI OSIĄGNĄ TEMP. POKOJOWĄ

JEŻELI NA NAKLEJCE NAŁOZONA JEST FOLIA TRANSPORTOWA
UŁATWIAJĄCA PRZENIESIENIE NAKLEJKI:

 1. PRZED NAKLEJANIEM NAKLEJKI NALEŻY DOCISNĄĆ FOLIĘ
  TRANSPORTOWĄ DO NAKLEJKI ABY POLEPSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ.
 2. DELIKATNIE ODERWIJ FOLIĘ TRNSPORTOWĄ ZWRACAJĄC UWAGĘ
  ABY WSZYSTKIE ELEMENTY NAKLEJKI ZOSTAŁY NA MEDIUM TRANSPORTOWYM
 3. STOPNIOWO PRZYKLEJAJ NAKLEJKĘ
  DOCISKAJĄC SYSTEMATYCZNIE ABY USUNĄĆ PĘCHERZYKI POWIETRZA
 4. PO PRZYKLEJENIU NAKLEJKI USUWAJ STOPNIOWO FOLIĘ TRANSPORTOWĄ
  DOCISKAJĄC W MIEJSCACH GDZIE ODRYWA SIĘ W RAZ Z NAKLEJKĄ
 5. PO PRZYKLEJENIU NAKLEJKI DOCIŚNIJ CAŁOŚĆ
  CZYSTĄ SZMATKĄ ABY POLEPSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ

Powierzchnia, na którą naklejana będzie folia musi być oczyszczona z kurzu,
smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie
się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione
do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić,
czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne.
Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10 stopni Celcjusza
UWAGA:
Ten produkt nie jest zabawką i nie może znaleść się w rękach dzieci lub w ich zasięgu.
NAKLEJKI POSIADAJĄ DROBNE ELEMENTY.
ISTNIEJE RYZYKO POŁKNIĘCIA PRZEZ DZIECI LUB ZWIERZĘTA DOMOWE.
Zagrożenie życia!
W przypadku połknięcia, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.