Reklamacje

Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są  odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z  przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z  dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za  niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na: adres  email lub listownie na adres: DOKEL Boryszewski Jacek, Ul. Słoneczna 11 A, 05-462 Wiązowna.
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju  niezgodności, data wystąpienia, numer zamówienia oraz dane kontaktowe.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od
otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika
adres e-mail lub adres do korespondencji.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie  naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie  to możliwe, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje  mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.
7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją montażu  przed użyciem produktu. Uszkodzenia i wady powstałe w wyniku nieuważnego  lub niezgodnego z instrukcją obchodzenia się z produktem nie będą  rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.
8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta  (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu  zakupionego towaru. 
9. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Formularz Reklamacji Towarów
  •